CFD

Deriváty obchodované mimo burzy / finančné stávkovanie / športové stávkovanie
JUGGLER
Príspevky: 134
Dátum registrácie: 9. Novembra 2020, 23:21
Has thanked: 1 time
Been thanked: 20 times

CFD

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Definícia:

Skratka CFD pochádza z anglického Contracts For Difference, čo znamená „kontrakty na vyrovnanie rozdielu“. Kontrakt na vyrovnanie rozdielu, ako už samotný názov napovedá, predstavuje zmluvu medzi dvomi stranami o pohybe ceny aktíva. Týmito stranami sú zákazník (investor )a broker (správnejšie ,,marketmaker,,).

Tri hlavné vlastnosti CFD:

1. CFD sú derivátový produkt
2. CFD využívajú mechanizmus finančnej páky
3. Môžete profitovať tak z rastúcich, ako aj z klesajúcich cien

CFD kontrakty sú derivátový produkt

To znamená, že v skutočnosti nevlastníte podkladové aktívum – jednoducho len špekulujete na to, či cena bude rásť alebo klesať.
Podkladové aktívum je to, od čoho je odvodený derivát. A kúpite na burze AKCIU, kúpite skutočný cenný papier, akurát nie je v listinnej podobe.
Ak kúpite akciu vo forme CFD, nevlastníte nič, iba hráte na rast ceny. Ak chcete hrať na pokles ceny, predáte akciu vo forme CFD. Keďže ste predtým
nevlastnili nič, pokynom na predaj hrajete na pokles, ktorý ukončíte pokynom na nákup. Ak cena podkladu ( akcie ) medzitým klesla, rozdiel je váš zisk.

Po lopate povedané CFD sú inštrumenty s ktorými špekulujete rovnako ako na burze, ale nekupujete/nepredávate skutočné cenné papiere ( akcie, dlhopisy, ETFs ), ani skutočné komodity ( zlato, ropa atď ), ani skutočné meny ( forex, crypto atď ) LEN uzatvárate akési zmluvy z inštitúciou, ktorá si vraví broker, ale v skutočnosti funguje ako kasíno ( prijíma stávky a vypláca výhry/prehry ).

Finančná páka je to, že z menšími peniazmi môžete otvárať niekoľkonásobné pozície, pričom môžete zarobiť viac, alebo stratiť viac.

Predstavte si, že chcete kúpiť akciu Apple.
Ja vám poviem, že nemusíte ísť na burzu, ale zložte u mňa 1000 € a ja vám umožním nakúpiť akcie Apple za 10 000 €. To je páka 1: 10.
Keď akcia Apple stúpne o 10%, z požičaných 10 000€ sa stane 11 000 € a tých 1000 € je váš zisk.

S kapitálom 1000 € ste zarobili ďalších 1000 €, čiže +100% !

Ak by ste to isté urobili na burze bez páky, museli by ste investovať 10 000 € a zisk 1000 € by bol zisk len +10%.

Výborná vec, nie?

Áno. Ale každá minca má dve strany. Pozrime sa ako to funguje opačne.
Akcia Apple nezačne rásť , ale klesať. Pri poklese 5% je strata 500 € a my sme sa dohodli, že budete mať u mňa v zálohe 1000 €.
Vyzvem Vás teda aby ste doplnili zálohu o 500 €, alebo vám pozíciu zavriem. Tá výzva sa odborne volá MARGIN CALL, lebo v minulosti to fingovalo tak, že vám broker zavolal, aby ste doplnili zálohu ( kolaterál, margin ). Dnes u skutočného brokera vám na obrazovke zasvieti upozornenie, ale vedzte, že broker Vám môže uzavrieť pozície aj bez upozornenia a ostane vám na účte strata.

Teraz si predstavte, že máte Apple kúpenú na páku 1:10 a držíte to cez noc, alebo cez víkend. Burza je zavretá a niečo sa stane. Napríklad zomrie šéf firmy, alebo požiar zachváti fabriku, alebo teroristický útok...čokolvek. Keď trhy otvoria Apple bude v strate -20%. Vaša pozícia bude okamžite zavretá, prišli ste o celý vklad 1000 € a ešte dlžíte brokerovi 1000€. Pretože za straty ručíte vy. Nikto iný ich za vás nezaplatí.

Ďalej kopírujem informácie:

Zmluvy o rozdiele (CFD) sú vhodné len pre profesionálnych klientov alebo pre veľmi skúsených retailových investorov, ktorí tomuto produktu rozumejú. Napriek tomu sú CFD ponúkané aj neskúseným retailovým (drobným) klientom. Takáto reklama môže inzerovať potenciálne zisky spôsobom, ktorý plne nevysvetľuje súvisiace riziká alebo im neprikladá dostatočnú dôležitosť.
Poskytovatelia CFD môžu s cieľom prilákať vás ako nového klienta ponúkať „peniaze na začiatok zdarma“, dary, zľavy na poplatky alebo zaškolenie do obchodovania. Toto je často len marketingový trik, ktorý vás má prilákať k špekulovaniu so zmluvami CFD. Nezabúdajte, že CFD niekedy ponúkajú aj subjekty, ktorým nebolo udelené povolenie, alebo neregulované subjekty.

Okrem ziskov a strát existujú pri CFD rôzne typy nákladov spojených s transakciami. Tieto náklady ovplyvnia skutočnú návratnosť. Medzi takéto náklady patria napríklad provízie účtované poskytovateľmi CFD. Treba si uvedomiť, že niektorí poskytovatelia CFD účtujú celkovú províziu, pričom iní účtujú províziu za každý obchod (t. j. pri otvorení a zatvorení zmluvy).

Náklady súvisiace s obchodovaním s CFD môžu tiež zahŕňať rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou (bid-offer spread), denné a nočné finančné náklady, poplatky za správu účtu a dane (v závislosti od jurisdikcie, v ktorej vy a váš poskytovateľ CFD pôsobíte). Náklady môžu byť náročné na výpočet a môžu prevýšiť hrubé zisky z obchodovania.

CFD sú veľmi riskantné, obzvlášť pri vysokom pákovom efekte (čím väčší pákový efekt, tým vyššie riziko). Nejde o štandardizované produkty.
To znamená, že každý poskytovateľ CFD môže mať vlastné podmienky a náklady. Preto vo všeobecnosti nie sú CFD pre väčšinu retailových investorov vhodné.
O obchodovaní prostredníctvom CFD by ste mali uvažovať len vtedy, ak chcete špekulovať, obzvlášť veľmi krátkodobo, alebo ak chcete zaistiť expozíciu vo svojom existujúcom portfóliu, a ak máte rozsiahlu skúsenosť s obchodovaním, najmä na nestálych trhoch, a môžete si dovoliť straty.

Čas hrá proti vám
CFD nie sú vhodné na obchodovanie typu „kúpiť a držať“. Môžu si totiž vyžadovať sústavné sledovanie v priebehu krátkeho časového úseku (minúty/hodiny/dni). Už len držanie vašej investície cez noc vás môže vystaviť vyššiemu riziku alebo dodatočným nákladom.
Vaša celková investičná pozícia sa môže veľmi rýchlo zmeniť v dôsledku nestálosti akciových a iných finančných trhov, spolu s mimoriadnym pákovým efektom vašej investície. Zvládnutie takéhoto vystavenia sa riziku si môže vyžadovať okamžitú reakciu alebo zaplatenie dodatočnej marže.
Nemali by ste preto obchodovať s CFD, ak nemáte dostatok času na pravidelné sledovanie svojej investície.

Riziko likvidity
Riziko likvidity ovplyvňuje vašu schopnosť obchodovať. Ide o riziko, že vaše CFD alebo aktíva nebudú môcť byť obchodované v čase, keď vy chcete, aby boli obchodované (s cieľom zabrániť strate alebo dosiahnuť zisk).
Navyše marža, ktorú potrebujete u poskytovateľa CFD udržiavať ako depozit, je prepočítavaná na dennej báze podľa zmien hodnoty podkladových aktív CFD, ktoré držíte. Ak sa v dôsledku prepočítania (precenenia) zníži hodnota maržebude od vás poskytovateľ CFD požadovať okamžitú hotovostnú platbu s cieľom obnoviť maržovú pozíciu a pokryť straty. Ak nebudete schopný takúto platbu vykonať, poskytovateľ CFD bude môcť uzavrieť vašu pozíciu bez ohľadu na to, či s tým budete súhlasiť, alebo nie. Museli by ste tak pokryť stratu, aj keby cena podkladového aktíva následne stúpla. Existujú aj takí poskytovatelia CFD, ktorí ukončia všetky vaše pozície CFD v prípade, že nemáte požadovanú maržu, a to aj vtedy, keď jedna z týchto pozícií vykazuje pre vás v danej fáze zisk.
Aby ste mohli udržať svoju pozíciu otvorenú, môže sa stať, že budete musieť súhlasiť, aby poskytovateľ CFD vykonal dodatočné platby podľa svojho uváženia (zvyčajne z vašej kreditnej karty), aby ste pokryli príslušné výzvy na dodatočné vyrovnanie. Na rýchlo sa meniacich nestálych trhoch môžete týmto spôsobom veľmi jednoducho vytvoriť vysoký účet na vašej kreditnej karte.

Riziko pákového efektu
Obchodovanie s pákovým efektom znamená, že potenciálne zisky sa znásobujú; to isté však platí aj v prípade strát.
Čím nižšia je požiadavka na maržu, tým vyššie je riziko potenciálnych strát v prípade, že sa trh pohne vo váš neprospech. V niektorých prípadoch môžu byť požadované marže na úrovni len 0,5 %. Treba si uvedomiť, že pri obchodovaní s použitím marže môžu vaše straty prevýšiť počiatočnú platbu a môžete stratiť oveľa viac peňazí, než ste pôvodne investovali.

Limity „proti stratám“
Veľa poskytovateľov CFD ponúka možnosť výberu tzv. limitov „proti stratám“, ktoré majú obmedziť vaše straty. Tieto nástroje automaticky zatvoria vašu pozíciu v momente, keď dosiahne cenovú hranicu podľa vašej voľby. Za určitých okolností sú však lim-ity „proti stratám“ neefektívne, napríklad v prípade náhlych cenových pohybov alebo zatvorenia trhu. Limity „proti stratám“ vás nemôžu vždy ochrániť pred stratami.

Riziko vykonania pokynu( exekúcie) spočíva v tom, že obchody nemusia byť vždy zrealizované okamžite. Môže napríklad nastať časový posun medzi momentom, keď zadáte objednávku, a momentom, keď bude zrealizovaná. V tomto časovom úseku sa už trh mohol pohnúť vo váš neprospech. To znamená, že vaša objednávka nie je vykonaná za vami očakávanú cenu.

Niektorí poskytovatelia CFD vám umožnia obchodovať, aj keď je trh zatvorený. Treba si uvedomiť, že pri takýchto obchodoch sa ceny môžu veľmi líšiť od uzatváracích cien podkladových aktív. Tento rozdiel môže byť často väčší, ako je pri otvorenom trhu.


Riziko protistrany je riziko, že poskytovateľ vydáva-júci CFD (t. j. vaša protistrana) sa dostane do platobnej neschopnosti alebo nebude schopný plniť svoje finančné záväzky. Ak nie sú vaše peňažné prostriedky riadne oddelené od prostriedkov poskytovateľa CFD a poskytovateľ CFD čelí fi-nančným ťažkostiam, je tu riziko, že nemusíte dostať naspäť finančné prostriedky, ktoré vám patria.

Skôr než spravíte obchodné rozhodnutie, mali by ste si pozorne prečítať svoju dohodu alebo zmluvu s poskytovateľom CFD.
Uistite sa, že rozumiete minimálne nasledovnému:
 nákladom na obchodovanie s CFD s poskytovateľom CFD,
 či poskytovateľ CFD zverejní marže, ktoré robí pri vašich obchodoch,
 ako poskytovateľ CFD stanovuje ceny CFD,
 čo sa stane, ak podržíte svoju pozíciu cez noc,
 či môže poskytovateľ CFD zmeniť alebo prekótovať cenu po tom, ako ste urobili ob-jednávku,
 či poskytovateľ CFD zrealizuje vaše objednávky aj po uzatvorení podkladového trhu,
 či existuje systém ochrany investorov alebo depozitov v prípade, že sa zmluvná strana alebo klient dostane do finančných problémov.
Ak nerozumiete, čo je v ponuke, neobchodujte.


Pár slov na záver. U každého CFD brokera vidíte hlášku, kolko % účastníkov je stratových. Zvyčajne je stratových 70 a 80% investorov.
CFD ako inštrument vznikol v Anglicku a tam sú aj prvotriedni CFD marketmakeri. Ide o silné, férové inštitúcie. Prvotriedny CFD trading poskytuje aj velmi populárny univerzálny a globálny broker Interactive Brokers (IB), alebo brokeri z platformou IB ako Lynx.

Pri všetkých ostatných CFD brokeroch si treba dávať pozor na poplatky, exekúcie, skryté náklady a treba rozoznať na akej platforme u nich obchodujete. Tie najnižšie platformy fungujú ako kasína, to znamená, že vaše straty sú ich zisk a váš zisk je ich strata a to je konflikt záujmov v neprospech klienta. Vy o tom nemusíte vedieť, ale vykonávanie pokynov môže byť oneskorené, neférové, mrznúca platforma, okamžité zavretie pozície pri výkyve trhu, rozširovanie spreadov ako im vyhovuje a pod. Tieto veci treba ovládať, ináč skončíte na cintoríne CFD traderov. Mnoho CFD brokerov sa sústredí len na retail s nízkymi vkladmi, kde sa míňa stovka po stovke a nikto sa ničím nezaoberá. Upozorňujem aj na fakt, že forex, komodity a indexové futures sú najťažšími trhami na zarábanie peňazí. Spolu s pákovým efektom je takmer isté, že cez cfd trading len tak , so šťastím nezbohatnete. Radšej pomaly, ale isto = začnite tým čomu rozumiete a čo má investičnú výhodu: akciami = investíciami do podnikania, do firiem.
Napísať odpoveď