ETF cez EIC

indexové / akciové / dlhopisové / dividendové / crypto / komoditné / tématické / nezdaňovanie
JUGGLER
Príspevky: 122
Dátum registrácie: 9. Novembra 2020, 23:21
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

ETF cez EIC

Príspevok od používateľa JUGGLER »

EIC je dobrá voľba ak nechcete mať účet u brokera, nechcete investovať/nakupovať sami, proste keď chcete aby to niekto urobil za vás.
Je to výborná voľba ak chcete sporo-investovať, teda aby vám platba pravidelne odchádzala z bankového účtu, pričom môžete hocikedy urobiť aj mimoriadny vklad.

Je to dobrá voľba pre dospelých, ale mimoriadne dobrá aj ak sa chcete postarať o budúcnosť vaších detí. Mnoho rodičov už pri narodení dieťaťa padne do pascí detského sporoinvestovania spojeného s poistením - tieto produkty sú dimenzované tak, aby na nich parazitovali inštitúcie.

Ak chcete aby vaše dieťa dostalo dostalo od vás skutočný dar do života - založte mu nízkonákladové investičné sporenie.
Keď raz bude stáť na prahu dospelosti nedarujte mu peniaze, ani byt, ani auto - odovzdajte mu kus finančnej gramotnosti v podobe rozbehnutého investičného sporenia .Ak pochopí podstatu a bude pokračovať, tak za ďalších 30-40 rokov sa stane milionár. Naštudujte si efekt zloženého úročenia - keď sa investícia vyvíja exponeniálne, tak ako sa snehová guľa nabaľuje kým sa nepremení na lavínu. Dlhoročná investícia do akcií je ako lavína peňazí, len na ňu treba čas - desiatky rokov.

Tu je ich stránka: https://www.eic.eu

Je to dlhoročne pôsobiaci obchodník s cennými papiermi ( o.c.p. ), ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ a veľkoobchodník ... Cez nich nakupujú všetky poradensko-sprostredkovateľské firmy ( OVB, All Finanz, Partners Group, FinCentrum , Finportal.. ) armáda tisícov ,,finančných agentov.

European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.

Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostatní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu viac ako 1200 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.

Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 6 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.

EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.


Cez EIC sa dá sporiť a investovať do hromady indexových ETF.

ETF = na burze obchodovaný fond, ktorý sa dá kúpiť podobne ako akcie, keď máte účet u brokera.
Výhodou ETF je, že po držaní 1 rok a viac je táto investícia oslobodená od daní a odvodov.

Uvediem len vybrané ETFs, lebo je ich fakt hromada.

Celý zoznam dostanete na stránke EIC, kde si v triedení podľa nákladov zakliknete typ fondu akciové a pod tým indexové/ETF fondy.

Dá sa investovať v EUR, USD, niektoré v CZK.

Preferoval by som eurové, aby som sa vyhol konverznému poplatku 1,2%.

Podľa informácii od EIC - pri cieľových účtoch č.2 je zvyčajne konverzia pri EUR/USD iba 0,2% ( v slabších dňoch 0,4% ). Objem transakcií pri nákupoch najpopulárnejších indexových ETF býva vysoký, nazbiera sa vyšší objem a konverzia prebehne pri najnižšom poplatku.

Minimálna investícia je zvyčajne 100 €/$, niekedy 1000. Je to uvedené pri každom fonde. To je začiatok. Sporiť sa potom dá od 10€ mesačne.
Ďalej píšu že max. vstupný poplatok je zvyčajnedo 5%. Ten je však odmenou sprostredkovateľa, teda vecou dohody.

Príklady ETF aj s poplatkami:

iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR https://eic.eu/fond/ISHSP5E ..poplatok: 0,07% p.a.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF, poplatky 0,07% p.a., v USD, https://eic.eu/fond/ISHSP5

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF z menovým zaistením, poplatky 0,212% v EUR, ISHSP5EH

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF poplatky 0,105% p.a, v EUR, ISHEUS50

iShares Core MSCI World UCITS ETF (ISHCMWO) poplatky 0,174%, v USD

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (ISHNAQ1) popl. 0,32% p.a, v USD

iShares NASDAQ 100 UCITS EUR Hedged (acc) poplatky 0,35% p.a. (ISHN100EH ) v EUR

Poplatky uvedené pri jednotlivých ETFs sú náklady na správu ETF ( čo si účtuje samotný fond ) + transakčné poplatky (tie sú niekedy mínusové ).
Aako uvidíte ďalej, EIC pri investičných a sporo-účtoch (č.1 a 2. ) neúčtuje žiadne poplatky za správu.

Napríklad pri najpopulárnejšom ETF na index S&P 500, jeho európskej verzii - iShares Core S&P 500 UCITS ETF je oficiálne TER 0,07%p.a.
K tomu má EIC transakčný poplatok 0,068, čo dáva spolu 0,138% p.a.

Jeho verzia v eurách, hedžovaná proti kurzovým rozdielom iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF má TER 0,20%p.a.a EIC k tomu účtuje transakčný 0,012 = spolu 0,212% p.a.

Uvediem aj príklady na 2 indexové fondy, ktoré sú podielové indexové fondy.
Podielové fondy sú subjekty kolektívneho investovania, ktoré zakladajú a spravujú správcovské spoločnosti. Môžu byť domáce ( napr. Tatra Asset manažment spravuje niekolko fondov, alebo zahraničné ( spravuje napr. Amundi, Franklin Templeton.. ).
Kým priama investícia do ETF je po 1 roku oslobodená od daní a odvodov, výnosy podielových fondov podliehajú dani z príjmu vo výške 19%.

Zdaňovanie sa robí vtedy, ked sa predajú podiely (redemácia)...pri domácich fondoch to robí správca ( zrážková daň). ..pri zahraničných sa zdaňuje klient - podielnik. Takisto určité výnosy fondu sa zrážkovo zdaňujú priebežne..to by sa však malo premietnúť v čistej hodnote podielu fondu - teda odraziť na cene fondu.

Príklady podielových indexových fondov cez EIC:

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE – AE (AMIEEUR)
dividendy po odpočítaní dane zaplatenej zložkami indexu sú zahrnuté v indexovom výnose.
Min. inv. 100 €, max VP 4,5%, poplatky: 0,368% p.a.

AMUNDI FUNDS INDEX MSCI EMU – AE (AMIEEU)
dividendy po odpočítaní dane zaplatenej zložkami indexu sú zahrnuté v indexovom výnose.
Min. inv. 100 €, max VP 4,5%, poplatky: 0,336% p.a.

Všimnite si, že tieto fondy majú nízke TER, ale predsa len o trochu vyššie ako bežné ETFs. Máme tu relatívne nízke náklady, ale strácame výhodu oslobodenia od daní a odvodov, lebo EIC ich nevie kúpiť ako cenný papier obchodovaný na burze. Do podielového fondu musíte vstúpiť cez zmluvu.

Ďalšie info:

Investovať do fondov zaradených do fondovej platformy EIC môžete prostredníctvom Členov EIC. Klient si nemôže otvoriť účet v EIC samostatne, bez člena EIC a jeho poradcu.

Členovia EIC sú finančno-poradenské siete, ktoré distribujú finančné produkty a sú to samostatné právnické alebo fyzické osoby, nezávislé od EIC. Členovia EIC disponujú povolením NBS na výkon činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, čo znamená, že sú oprávnení a zároveň povinní poskytovať vám investičnú službu investičného poradenstva a zároveň prijímajú a postupujú vaše pokyny na investovanie.

Poradcovia členov EIC absolvovali potrebné skúšky a disponujú povolením NBS na výkon činnosti podriadeného finančného agenta pre konkrétneho člena EIC. Poradcovia vám poskytnú bližsie informácie o investovaní a o možnostiach ponúkaných v rámci fondovej platformy EIC. Poradca najskôr zistí váš investičný profil, očakávania a ciele a navrhne vhodné investičné riešenie.


Je tam zoznam členov EIC a je to asi 60 subjektov.

EIC vedie niekoľko typov účtov, určených na čo najlepšie pokrytie potrieb investora. Každý klient Člena EIC sa môže rozhodnúť, či chce investovať jednorazovo väčší objem finančných prostriedkov (už od 100 EUR), pravidelne sporiť (už od 10,- EUR mesačne), poberať rentu (už od 100 EUR), alebo využiť kombináciu týchto možností.

TYPY ÚČTOV ( Dávajte si pozor na manažované, ktoré členovia EIC manažujú za príplatky ![/color] ) https://eic.eu/produkty

Pri manažovaných účtoch si sprostredkovateľ stanovuje poplatky od 0 do 2,5% p.a, a pri aktívne spravovaných podielových fondoch mu platí správca akciového fondu odmenu (0,4-0,7% p.a. Manažované účty sa napríklad zakladajú v súvislosti so službou Riadenie portfólia, pri DIS = Dlhodobom Investičnom Sporení ( oslobodenie od zdaňovania po 15 rokoch sporenia )...Pozor na to, lebo analýzou sme zistili, že DIS vás pri podielových fondoch neuchráni od zdanenia...aj pri akciách, alebo etfs je DIS zbytočné, lebo tie automaticky po 1 roku sú oslobodené od daní a odvodov.

Všimol som si, že manažované účty ponúkajú aj pri sporení cez ETFs. Dávajte si pozor, lebo nízkonákladová investícia sa tým pádom premení na vysokonákladovú. Je rozdiel zaplatiť jednorazový vstupný poplatok z vložených peňazí ( napr. 300 z 30 000) a je rozdiel platiť ďalších 1% p.a. z celého objemu spravovaného majetku = každý rok !( v horizonte 30 rokov tak prídete o desiatky tisíc € z výnosu ! )

"Management fee sa plati rocne z objemu spravovaneho majetku."

Odporúčam iba tieto účty:

Investičný účet (č.1). Účet pre nepravidelnéinvestovanie retailových klientov.

Cieľový účet (č.2)

Účet pre bežné pravidelné investovanie (sporenie) retailových klientov. Poradca Člena EIC stanoví vstupný poplatok za svoje služby (max. 5% z Cieľovej sumy) a počet splátok poplatku (od 1 po 12 x počet rokov sporenia). Pokial viem, môžete robiť i mimoriadne vklady. Napríklad vložiť viac na začiatok, alebo urobiť vklad, ked akciové trhy padnú.

Sporenie môže mať dve fázy - akumulačnú, v ktorej investíciou do výnosnejších akciových fondov dosahuje investor vyššie zhodnotenia a stabilizačnú, počas ktorej sa rizikovejšie investície postupne presúvajú do bezpečnejších peňažných fondov, aby pred koncom sporenia investora neohrozovali možné výkyvy finančných trhov
O vývoji a aktuálnom stave svojej investície má investor aj jeho investičný poradca nepretržitý prehľad prostredníctvom elektronického online prístupu na svoj účet, a pravidelne formou emailových výpisov z účtu zasielaných po každej transakcii. Pri podpise zmluvnej dokumentácie investor dostane vlastný prístupový kód a heslo, prostredníctvom ktorých si môže stav svojej investície časovo neobmedzene kontrolovať z ktoréhokoľvek miesta prístupom na internet.


Ako často sa nakupujú ETFna účty investorov v EIC.

Odporúčané účty bez poplatkov za správu a manažovania: 2x mesačne a to prvý pracovný deň v mesiaci a prvý pracovný deň po 15.

Ako môžem predať v EIC fondy a vybrať peniaze z účtu?

Voľné EUR alebo USD na účte zadaním jednoduchého príkazu na prevod cez aplikáciu. Ako v internetovom bankovníctve.
Toto viete zrealizovať bez agenta/poradcu.

V prípade, že chcete najprv predať vaše fondy v EIC, je potrebné zadať pokyn na predaj konkrétnych ETF fondov.
Toto už riešite so svojim agentom/poradcom. Poradca pokyn na predaj nastaví a klient to cez svoj online prístup potvrdí.

Webová a mobilná aplikácia EIC

Webová aplikácia EIC slúži na dva účely. Poprvé na potvrdzovanie príkazov na nákup, predaj či zmenu stratégie a takisto na zadávanie príkazov na prevod peňažných prostriedkov z Vášho osobného účtu v EIC na Váš účet v banke.

Po druhé vo web app EIC si viete prezerať stav účtu, vývoj investície, nájdete tam podrobný prehľad transakcií a poplatkov. Zobrazené screenshoty sú z webovej aplikácie EIC.

V mobilnej aplikácii EIC nájdete stav účtu, vývoj investície, podrobný prehľad transakcií a poplatkov. Cez mobilnú aplikáciu zatiaľ nie je umožnené potvrdzovať príkazy.

POPLATKY EIC:

Pri účtoch 1 a 2 ak investujete do ETFs ( nie do podielových fondov! ) EIC účtuje za vykonanie pokynu (od 7/2022) 0,2% za transakciu.

Tých 0,2% je jednorazový poplatok, takže nie p.a. Ročne sa účtuje iba ten nízky poplatok uvedený pri fonde. Ten je však každoročne zahrnutý v cene fondu a účtuje si ho správca fondu. Jediný väčší náklad je, že musíte investovať cez sprostredkovateľa. Ked je to MLM firma, nechcú ísť nižšie ako vstup 3% a snažia sa klientom zakladať manažované účty kde sa účtujú ďalšie poplatky.

Ak nájdete člena EIC ktorý vám založí investičný alebo cielový účet, tak vás síce má v starostlivosti, ale pri cielovom účte to len raz nastaví a následne má povinnosť 1 x ročne kontaktovať klienta a zistiť, či sa v jeho situácii niečo nezmenilo. Tu možno teda dojednať vstupný poplatok aj 1%.

INFO od 4/2021: aktuálne ponuky agentov, ktorí sú ochotní dať nízky vstupný poplatok.
Hocikto môže dať ponuku do vlákna a ja to presuniem sem.

Citujem 1 aktuálnu ponuku:
aviceN napísal: 7. Januára 2021, 22:11 Vstupak je o dohode, cokolvek nad 36k vieme ist 1% vstupak, nad 100k individualne ;-)....
Ponuka č. 2:

PEPP.SK napísal: 6. Augusta 2021, 13:23
0,5% priebežne platený vstupný poplatok do vybraných manažovaných stratégií , alebo
0,8% jednorazovo platený vstupný poplatok do individuálnych stratégií (z akýchkoľvek ETF) + manažérsky poplatok p.a. podľa objemu investície

K tomu kvalifikovaná debata o výbere ETF, zostavení portfólia tak aby sedelo s cieľmi klienta ako samozrejmosť. :)
Ponuka č.3.
Jari napísal: 18. Marca 2022, 09:37 Moja ponuka pre zalozenie Cieloveho uctu c.2 v EIC (ktory je najlepsi na pravidelne vklady) za tychto ferovych podmienok:

Vstupny poplatok z cielovej sumy:
- do 30tisic EUR - 300€
- 30tisic EUR az 100tisic EUR - 1%
- nad 100tisic EUR - 1000€
Ponuky členov, ako i možnosť ich kontaktovať nájdete na https://ako-investovat.sk/diskusia/view ... =6&t=24417
JUGGLER
Príspevky: 122
Dátum registrácie: 9. Novembra 2020, 23:21
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: ETF cez EIC

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Porovnal som rôzne varianty investovania do indexových ETFs cez EIC.

Ako predskokana dám investovanie cez brokera, ktoré si môžeme manažovať sami.

Model: jednorazový vklad 20 000 € (cena priemerného auta ) a potom pravidelný mesačný vklad 200 €.
Investičný horizont: 30 rokov. Zhodnotenie rovnaké: 10% p.a.

0. Investovanie cez brokera ( 0,1% až 1% za nákup ) Poznámka: 1% je napr. 2€ pri malom nákupe za 200€
1. EIC cieľový účet: ponuka agenta AviceN : 1% vstup, 0% správa, 0% podiel na zisku
2. EIC cieľový účet: ponuka priemerná: 3-5% vstup, 0% správa, 0% podiel na zisku
3. EIC manažovaný účet - ponuka priemerná (u 90% stratégii): 3-5% vstup a 0,2% správa
4. EIC manažovaný PEPP.sk: 0,5% vstup, 0% správa, 10% podiel na zisku
5. EIC manažovaný - ponuka R.Z.: 1% vstup, 1% p.a. správa, 0% podiel na zisku
6. EIC manažovaný Across.sk: 3% vstup, 0,4% správa, 20% podiel na zisku

Poplatky EIC: u všetkých: 0% za vedenie účtu
Pri cieľovom účte: 0,3% za nákup, 0% za správu (custody fee)
Pri manažovanom účte: 0,2% za nákup, 0,12% za správu (custody fee )

Finálny výnos za 30 rokov (priemerné ročné zhodnotenie 10% p.a.):

0. BROKER: 760 800 € - 754 000 € ...úplne bez poplatkov 761 560 €
1. EIC cieľový, AviceN 1% vstup: 751 650 € ...ak by ste za 200 € nákup mali dať brokerovi viac ako 2€ už je EIC výhodnejšie!
2. EIC cieľový, 3-5% vstup : 736 400€ - 721 200 €
3. EIC manažovaný, 3-5% vstup +0,2% p.a. : 680 500 € - 666 500 €
4. EIC PEPP.sk: 584 000 €
5. EIC R.Z.: 569 800 €
6. EIC Across.sk: 412 600 €

Efekt poplatkov:

0. BROKER: -762 € až -7560 €
1. EIC cieľový 1%: -9910 €
2. EIC cieľový 3-5%: -25160 € až -40360 €
3. EIC manažovaný 3-5% : -81 060 € až -95 060 €
4. EIC manažovaný PEPP.sk : -177 560 €
5. EIC manažovaný R.Z. : -191 760 €
6. EIC manažovaný Across.sk : -349 000 €

Pozor: Efekt poplatkov neberte ako množstvo zaplatených poplatkov. Je to suma o ktorú je nižší výsledný výnos kvôli poplatkom.
Každý poplatok by sa v budúcnosti mnohonásobne zhodnotil vďaka pravidelnému výnosu a reinvestícii výnosov (zloženému úročeniu).

Ako vidíte nie je veľký rozdiel medzi tým, keď sa berie 1% p.a. z celej sumy (R.Z.), alebo 1/10 ako podiel na zisku (Pepp). Prečo?
1% z celej sumy = vklady + výnos. Vklady sú spolu 92 000 a výnos cca 671 000.
Kolega v exceli vypočítal, že podiel na zisku 10% je pri našom modeli len o 16,5% menej ako brať 1% p.a.
Je to akoby účtovať 0,835% p.a. za správu ( =manažérsky poplatok ).

Ak sa argumentuje, že to isté robia dôchodkové fondy II piliera, tak tu predsa vidím nejaké rozdiely:

- fondy II piliera dostávajú len časť peňazí, ktoré by inak šli do sociálky (1 piliera).
- sú to malé vklady ( nikto nezačne od 20 000), len malé % dôchodkového poistenia.
- fondy majú na starosti celú administratívu a správu účtov, takisto agendu vyplácania dôchodkov.

Agent – teda sprostredkovateľ, ktorý 1 hodinu sedí s klientom, následne mu založí účet u EIC a 1 x ročne sa uistí, že je všetko v poriadku sa teda nenarobí. Ak dostane 1% z vkladov, je to 920 € (hoci sa s tým musí podeliť so SFA). Ak zoberie 2-3-5% stále je to 2-5 tisíc €.
Je to však niečo iné ako ochudobniť klienta o výnos 167 000 €. ( oproti ponuke len 1% vstup )


Cez EIC investujeme preto, lebo chceme pasívne investovať do indexového ETF pri minimálnych poplatkoch.
Len taký prístup dlhodobo prinesie maximálny výnos.


Ak sa pri investovaní cez EIC prezentuje manažovaný účet ako výhoda (že manažér stratégie vybral lepšie ETFs), poďme si porovnať skutočné historické výnosy.

My ľuďom odporúčame tie najjednoduchšie formy investovania cez indexové ETFs. V jednoduchosti je krása ( i výnos ):

1.Americké akcie – ETF na SP500 ( 500 najväčších firiem ).
2.Svetové akcie – ETF na MSCI World ( 2600 svetových firiem )
3.Americké technológie – ETF na Nasdaq100 ( 100 najväčších technofiriem )

Poďme teda porovnať výnos klienta, ktorý sa rozhodol pre manažovaný účet cez PEPP.sk v dvoch základných verziách:

1. americké akcie
2. svetové akcie.

Pre zjednodušenie vyhodnotím jednorázovú investíciu 100 000 € za posledných 10 rokov (feb 2012-feb 2022)

Pepp.sk - Americke akcie – bez daní

Celá stratégia je 100% iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF z menovým zaistením, poplatky ETF 0,212% v EUR
Poplatky: 0,5% vstup + 0,2% za nákup, 10% podiel na výnose
NAV výnos fondu za 10 rokov: 12,21% p.a. = stav na účte po zhodnotení by bol 316 458 €
Odčitávam poplatky: konečný stav 278 400 €

ETF USA bez manažovania: iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR, poplatky ETF 0,07% p.a.
Poplatky: 1% vstup +0,3% za nákup
NAV výnos fondu za 10 rokov: 13,01%p.a. = stav 339 880 €
Odčítavam poplatky: konečný stav 335 340 €

Ak sa pýtate kde vznikol taký rozdiel, tak poviem, že míňaním peňazí do menového zaistenia. To stojí nejaké % ročne, pričom kurz EUR voči USD chodí len hore-dole. Dlhodobo sa to asi nevyplatí, ale ked niekto vraví, že áno, tak to môžete pocítiť na výnose. Paradox je v tom, že sa chránime proti kurzovým stratám, ale dlhodobo tým znižujeme výnos.

Ak vieme, že menové zaistenie niečo stojí a napriek tomu sa rozhodneme pre EUR hedged fond, pozrime sa na výnos bez 10% podielu na zisku:

ETF USA hedged bez manažovania: 312 344 € ( to je o 34 000 € viac ako cez PEPP )

Ak by ste takto zainvestovali cez EIC na 30 rokov pri rovnakom výnose:

Cez PEPP eurohedged: 2 405 827 €.
Sám cez eurohedged: 3 128 000
Sám bez menového zaistenia: 3 871 000


PEPP.sk stratégia SVET - Portfolio životneho cyklu a penzijného zabezpečenia:

25% AMIEM Amundi MSCI Emerging markets ETF TER 0,2%
30% XTSE600 Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 0,215%
10% XTAFRICA Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 0,65% p.a.
35% ISHSP5EH iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF , TER 0,2%

Poplatky: 0,5% vstup + 0,2% za nákup + 10% podiel na výnose

Musel by som stráviť viac času, aby som urobil dôkladnú analýzu. Preto orientačne:

Emerging markets po 10 rokoch výnos +61%...z 25 000 by bolo 40250 €
STOXX Europe 600 +132% ... z 30 000 by bolo 69600 €
Afrika je po 10 rokoch zhruba -5%..z 10 000 by sme mali 9500
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF výnos +217%..z 35 000 by bolo 76 950 e

Spolu: 195 300 €..poplatky vstup -500 a nákupy -200 = 194600
Podiel na zisku 10% z 94 600 je -9460

Výsledok na účte: 185 140 € ( +85,14% ) ..nezapočítal som custody fee EIC 0,12% p.a.


ETF SVET bez manažovania: iShares Core MSCI World UCITS ETF v USD, TER 0,174%

(EIC to nemá v EUR, preto prirátame poplatok za konverziu 1,2%)
Poplatky: 1% vstup + 0,3% za nákup + 1,2% za konverziu EUR do USD
Výnos ETF SVET v EUR za 10 rokov: +227% = 327 000 €
Poplatky: vstup 1% = 1000, nákup -300, konverzia -1200
Výsledok na účte: 324 500 € ( +224,5% )


DOPLNENÉ:
aviceN napísal: 21. Februára 2022, 12:35 Tu by som len doplnil, pri 2kovych uctoch (cielovych) ked pozeram zameny klientov EUR/USD, tak nevidim na kurze 1,2% prirazku, takze neviem ci sa prirazka nevztahuje iba na aktivne riadene ucty (7), tak to aspon zobrazuje cennik.
JUGGLER
Príspevky: 122
Dátum registrácie: 9. Novembra 2020, 23:21
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times

Re: ETF cez EIC

Príspevok od používateľa JUGGLER »

UPDATE 3/2022

K ponukám som pridal ponuku č.3 od Jariho:

Ponuka č.3.
Jari napísal: 18. Marca 2022, 09:37 Moja ponuka pre zalozenie Cieloveho uctu c.2 v EIC (ktory je najlepsi na pravidelne vklady) za tychto ferovych podmienok:

Vstupny poplatok z cielovej sumy:
- do 30tisic EUR - 300€
- 30tisic EUR az 100tisic EUR - 1%
- nad 100tisic EUR - 1000€
Zároveň na základe updatu z 2/2022 osobne neodporúčam manažovaný účet, teda ponuku č.2.
Takisto upozorňujem na ďalšiu nevýhodnú ponuku agenta, experta a youtubera Martina Babockého a ktorom máme svedectvo od JanH:
JanH napísal: 2. Marca 2022, 20:19 ..mozem odporucit AviceN. Odisiel som od YouTubera Babockeho prave k Milosovi a lutujem, ze som ho nestretol skor.
Pri mojom investicnom plane uspora oproti Babockemu zo Swiss-Life neuveritelnych 117.000 EURO pri horizonte 25 rokov v jeho modelovej situacii pri 0.85% manazerskom ucte. Pri tom mi Babocky tvrdil, ze prave on mi setri 40% poplatkov. :lol:
Takisto som bol upozornený na nevýhodné ponuky od agenta Romana Závodského, ktorý cez Swiss-Life ponúka manažérsky účet v EIC pri poplatku až 1% p.a.

Títo páni sa prezentujú ako dlhoroční odborníci, ktorí na základe svojích fundovaných rád (že treba investovať cez ETF ) sa cítia povolaní inkasovať poplatky. Celá podstata investovania do indexových ETFs a to vysoké nezdaniteľné výnosy s nízkymi poplatkami cez nízkonákladové EIC je však takými poplatkami zdegradovaná takmer na úroveň podielových fondov. Nové podielové fondy totiž znižujú poplatky na úroveň pod 1,5% p.a, takže obyvateľstvu zvyšujú výnosy. Ovšem pozor: stále ide o zdaniteľné výnosy.

Musí byť veľmi nepríjemné, keď po rokoch investovania na dôchodok pri odpredaji podielových fondov musíte zaplatiť 19% daň.

Príklad z updejtu 2/22:
Pri jednorazovom vklade 20 000 € a následne mesačne 200 € vložíte 92 000 a po 30 rokoch máte na cieľovom účte EIC 750 000 €
Ak to isté urobíte cez manažovaný účet skončíte z účtom kde bude menej ako 600 000 €.
Ak zainvestujete cez podielový fond bude pri nižších poplatkoch dajme tomu 500 000, ale na konci zaplatíte 19% daň a ostane vám 405 000 €

Takže záver:
EIC cez AviceN a Jariho: 750 000 €
EIC cez manažované účty: menej ako 600 000 €
Podielové fondy (lepší prípad ): 400 000 €
Napísať odpoveď